Zwroty i reklamacje

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Reklamacje prosimy kierować na nasz email: moretto@bartgol.pl lub telefonicznie 95 762 96 12

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego" albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

8. Kupujący może w ramach rękojmi żądać wymiany towaru, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstępstwa od umowy. Przepisy kodeksu cywilnego zobowiązują sprzedawcę do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jej złożenia.

9. Aby uzyskać reklamację prosimy podać konkretny powód niezadowolenia.

10. Klient może zgłosić zastrzeżenia do kupionego produktu na podstawie gwarancji lub wybierając drogę reklamacji ustawowej. Gwarancja umożliwia konsumentowi złożenie reklamacji w trybie przewidzianym przez gwaranta. Takim gwarantem może być producent, sprzedawca albo inny podmiot. Udzielenie gwarancji nie jest obowiązkowe - jest to przywilej, który może być przyznany konsumentowi. Podobnie konsument nie musi z tej drogi reklamacji korzystać, ponieważ może wybrać drugą opcję - reklamację ustawową (towar niezgodny z umową). Gwarancja ma zazwyczaj postać papierową, dołączaną do produktów, głównie AGD, RTV oraz szeroko pojętej elektroniki.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl